Statybų Leidimas

Kiekvienam statiniui reikalinga atitinkama dokumentacija. Priklausomai nuo regiono, namo dydžio ar darbų tipo, dokumentų specifikacija skiriasi. Statybą reglamentuoja įvairūs normatyviniai dokumentai, kurių sistemą sudaro teisiniai, techniniai ir kitų rūšių dokumentai, pavyzdžiui, rekomendacijos. Prie teisinių yra priskiriami statybos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai. Tuo tarpu, techniniai apima tokius dokumentus, kaip statybos techninius reglamentus, standartus, statybos taisykles, techninius liudijimus.

Normatyviniai dokumentai turi kelis pagrindinius tikslus. Vienas iš jų – užtikrinti, kad visi gyventojai turėtų saugias, sveikas darbo, gyvenimo, poilsio sąlygas. Be to, jie padeda užtikrinti, jog žmonės su neįgalumu galėtų saugiai gyventi juos supančioje aplinkoje, o vykdomos statybos būtų derinamos kartu su taupiais žemės, vandens, kitų gamtos išteklių naudojimu. Taip pat tokie dokumentai padeda išsaugoti kultūrinių vertybių paveldą, kuris yra svarbus kiekvienai apylinkei, siekiančiai būti pilnavertiška bei suteikti galimybę gyventojams pasigrožėti esančiais statiniais.

Dėmesys – statinio reikalavimams

Norint, kad būtų suteikiamas statybų leidimas, reikia užtikrinti, kad statinys atitiktų tam tikrus keliamus reikalavimus. Labai svarbu, kad pastatas išreikštų aukštą mechaninį atsparumą bei pastovumą. Apkrovos turi nesukelti tokių nepageidaujamų pasekmių, kaip statinio griūtis. Taip pat turi būti užtikrinta kokybiška gaisrinė sauga, higiena, sveikata, aplinkos apsauga. Apsauga nuo triukšmo, energijos taupymas, saugus naudojimas – dar keli aspektai, į kuriuos verta atkreipti dėmesį.

Suformuotas projektas turi būti patvirtintas jo vadovų ar vadovo parašais. Tik toks projektas gali būti toliau svarstomas. Turi būti kruopščiai surenkami bei pagal nustatytus reikalavimus suformuojami visi reikiami dokumentai. Jeigu nusprendėte savo sklype užsiimti namų statyba, tačiau tiksliai nežinote, ar tai galima vykdyti, rekomenduojame kreiptis į Jūsų savivaldybės architektų skyrių ir išsiaiškinti, ką galite statyti savo sklype ir kokių dokumentų tam reikės.

 

Dokumentų tvarkymas gali užtrukti nuo poros mėnesių iki metų ar daugiau. Proceso trukmė priklauso nuo statinio sudėtingumo, pasirinktos vietos bei projekto paruošimo tikslumo. Jeigu norite nauju pastatu džiaugtis kuo greičiau, efektyvus projekto tvarkymas ir statybos leidimo gavimas – vienas iš svarbiausių bei bene pirmasis veiksmas, kurį reikia atlikti. 

Atgal